พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผบก.ตชด.ภาค ๒ ตวรจเยี่ยมกำลังพล กก.ตชด.๒๓

เมื่อ ๒๑๑๓๓๐ ก.ย. ๖๕ พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผบก.ตชด.ภาค ๒ พร้อมด้วย พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓,พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู รอง ผกก.ตชด.๒๓,พ.ต.ท.อนุรักษ์ เสนามาตย์ รอง ผกก.ตชด.๒๓/ผบ.ควบคุมที่ ๑ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย

Share.
Read more

จิตอาสาพัฒนาหนองหารเพื่อกำจัดผักตบชวา

วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๕ เวลา 07.30 น.-12.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงธัญณภัสร์ จิตตะยโศธร เบเกอร์ รอง สว.กก.ตชด.๒๓ นำข้าราชการ ตชด.จิตอาสาในสังกัด ร่วมโครงการ

Share.
Read more

จิตอาสาพัฒนา โครงการ “ชาวสกลนคร รักหนองหาร”

วันที่ : 31 สิงหาคา พ.ศ.2565 เวลา 08.00 – 12.00 น.พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ ร.ต.อ.ปรีชา จูมแพง รอง สว.จอส.,กร.ฯ จิตอาสา 904 รหัส

Share.
Read more

พิธีการฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจการใช้ไม้ง่ามยับยั้งระงับเหตุบุคคลคลุ้มคลั้ง

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู รอง ผกก.ตชด. 23 เป็นประธานเปิดพิธีการฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจการใช้ไม้ง่ามยับยั้งระงับเหตุบุคคลคลุ้มคลั้ง โดยมีวิทยาการจาก ตำรวจภูธรภาค 4 และตำรวจภูธรสกลนคร มาเป็นวิทยากรการฝึกอบรม ณ

Share.
Read more

คณะครู รร.ตชด.ศึกษาดูงาน การทำเกษตร ตามแนวทางแบบพึ่งพาตนเอง และการทำในรูปแบบธุรกิจและวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 นำคณะครูใหญ่และครูเกษตร จาก รร.ตชด.ในสังกัด 11 แห่ง พร้อมด้วย จนท.การศึกษา รวม 30 คน เดินทางศึกษาดูงาน การทำเกษตร ตามแนวทางแบบพึ่งพาตนเอง

Share.
Read more

จิตอาสาพัฒนา โครงการ “ชาวสกลนคร รักหนองหาร”

วันที่ 23 สิงหาคา พ.ศ.2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 จิตอาสา 904 รหัส 3ก364 .พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.จอส.,กร.ฯ จิตอาสา

Share.
Read more

จัดตั้งจุดคัดกรอง เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)

เมื่อ ๒๓ ส.ค. ๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓ สั่งการให้ พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ ช่างสนั่น ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๑ มอบหมายให้ จนท.พยาบาล มว.พท.ร้อย ตชด.๒๓๑ จัดตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิเบื้องต้น

Share.
Read more

แผนปฏิบัติการเชิงรุก ลาดตระเวนเส้นทาง พิทักษ์พื้นที่รอบฐานฯ

เมื่อ ๒๓๐๘๕๐ – ๒๓๐๙๓๐ ส.ค.๖๕ ร.ต.ท.ประเสริฐ ทะเสนฮด รอง ผบ.มว.ฯ รรท.ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓ มอบหมายให้ ส.ต.อ.ธนาธิป เทียนทอง หน.ชป.ลว.มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓/๘ ออก ลว.จรยุทธ์ทางเท้า รปภ.เส้นทาง, จุดเสี่ยง, จุดล่อแหลม จุดสูงข่ม

Share.
Read more