กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.จอส.,กร.ฯ นำกำลังพลจิตอาสาในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พัฒนา/ปรับภูมิทัศน์ ณ รร.บ้านนาคำวิทยาคาร ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมี นายสมชาย จันทร์งาม รักษาการนายอำเภอเมืองสกลนคร เป็นประธาน

Share.
Read more

ทำบุญตักบาตร งานมนัสการพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อ ๑๔ มกราคม ๖๕ ๐๗.๐๐ น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู รอง ผกก.ตชด ๒๓ ร่วมกับ ภ.จว.สกลนคร เข้าร่วมพิธี ทำวัตรเช้า และทำบุญตักบาตร

Share.
Read more

ตรวจเยี่ยม รร.ตชด./ศกร.ตชด.

เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๒๕๖๕เวลา๐๙.๐๐ น.-๑๑. ๐๐ น. พ.ต.ท.เฉลิมชัย ศรีทอง ผบ.ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๗ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุวัฒนา เห็มบาสัตย์ รอง ผบ. ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๗ เป็นผู้แทนพร้อมด้วย

Share.
Read more

ตรวจหาเชื้อ ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่ กพ.ในสังกัด กก.ตชด.23

เมื่อ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 มอบหมายให้ ร.ต.ท.หญิง ณัฐชยาร์ จิระวัฒนาสมกุล ผบ.มว.พท.ร้อย ตชด.231 พร้อมด้วย จนท.มว.พท.ฯ ดำเนินการตรวจหาเชื้อ

Share.
Read more

จับกุม กัญชาอัดแท่ง จำนวน ๑,๑๙๐ แท่ง

เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๐๕.๐๐ น.ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ ศรีค้อ หน.ชุด ชปข.ร้อย ตชด.๒๓๔ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่ ๒๑๑๐ ฉก.กรม ทพ.๒๑ กกล.สุรศักดิ์มนตรี และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารได้ร่วมกันจับกุม๑.นายแสนเมือง

Share.
Read more

สำรวจพื้นที่รับผิดชอบ AO ๑๗๖ พิกัดเส้นตั้ง ๔๒ – ๔๔ พิกัดเส้นนอน ๗๘ – ๘๑

ร.ต.อ.สิงห์หา ภูธรรมะ ผบ.มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓ มอบหมายให้ ด.ต.ประจิตร เรืองชัย หน.ชป.พิทักษ์พื้นที่ มว.ฉก.ตชด.๔๔๑๓ พร้อมกำลังพล จำนวน ๑ ชป.ลาดตระเวนจรยุทธออกนอนนอกฐาน สำรวจเส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบ AO ๑๗๖ พิกัดเส้นตั้ง ๔๒ – ๔๔ พิกัดเส้นนอน

Share.
Read more

ประกาศ : เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๕)… ตั้งแต่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔-๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)แจ้งว่านายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศ ลง ๓๐ พ.ย. ๖๔ จำนวน ๓ ฉบับซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๓๐ พ.ย. ๖๔ ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง Share.more

Share.
Read more

จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณริมหนองหาร วัดศรีษะทอง

พ.ต.อ.สิปปนันทน์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.จอส.ฯ นำกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.23 รวม 22 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณริมหนองหาร วัดศรีษะทอง ต.โฮงฮาง อ.เมือง จ.สกลนคร

Share.
Read more

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านระบบ zoom conference ณ ห้องประชุมยุทธการการข่าว กก.ตชด.23

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 พร้อมด้วย พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.23 (กร) และคณะครูใหญ่ รร./ศกร.ตชด.23 รวม 11

Share.
Read more

พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด. 236

พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ และ พ.ต.ท.อนุรักษ์ เสนามาตย์ รอง ผกก.ตชด.๒๓ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฏฺิบัติงาน ตามาแผนสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวและมาตรการป้องกันโรคโควิค – ๑๙ โดยมี พ.ต.ท.ชิษณุพงศ์ ทองเกื้อ ผบ.ร้อย ตชด.

Share.
Read more