วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23
งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)ศกร.ตชด.ใต้ร่มพระบารมี (ธอส.อุปถัมป์)

 1. หน่วย : กก.ตชด.23(ร้อย ตชด.234)
 2. กิจกรรม :โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 3. ว/ด/ป : 29 พ.ย.65 เวลา 13.00 – 15.00 น.
 4. สถานที่ทำกิจกรรม : นักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 ศกร.ตชด.ใต้ร่มพระบารมี (ธอส.อุปถัมป์) ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จว.มุกดาหาร
 5. รายละเอียดกิจกรรม : พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 สั่งการ พ.ต.ต.เรวัฒ จำปาน ผบ.ร้อย ตชด.234 มอบหมายให้ ส.ต.อ.สรายุทธ มูลอำคา ครูตำรวจ D.A.R.E.รหัส 24039 กก.ตชด.23 เข้าทำการสอนบทที่ 1 เรื่อง วัตถุประสงค์และภาพรวมของหลักสูตร D.A.R.E. ให้กับ นักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 ศกร.ตชด.ใต้ร่มพระบารมี (ธอส.อุปถัมป์) ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จว.มุกดาหาร ดังนี้
  5.1 เวลา 13.00 – 14.00 น. เข้าสอน ป.5 ,ชาย 8 คน หญิง 7 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน
  5.2 เวลา 14.00 – 15.00 น. เข้าสอน ชั้น ป.6 ,ชาย 3 หญิง 4 คน รวมทั้งสิ้น 7 คน
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
  -ครูตำรวจ D.A.R.E.กก.ตชด.จำนวน 1 นาย
 • มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ ชั้น ป.5 ,ชาย 8 คน หญิง 7 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน และ ชั้น ป.6 ,ชาย 3 หญิง 4 คน รวมทั้งสิ้น 7 คน
Share.