วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23
งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย) รร.โพนทองวิทยาคาร อ.เรณูนคร จ.นครพนม

๑. หน่วย : กก.ตชด.๒๓/กองร้อย ตชด.๒๓๕
๒. กิจกรรม :โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย)ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕
๓. ว/ด/ป : ๓๐ พ.ย.๖๕ เวลา ๑๔.๓๐- ๑๕.๓๐น.
๔. สถานที่ทำกิจกรรม : นักเรียนชั้น ป.๕/๓
๕. รร.โพนทองวิทยาคาร อ.เรณูนคร จ.นครพนม
๕. รายละเอียดกิจกรรม : พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓ สั่งการให้ พ.ต.ต.พัฒนา เสาวกุล (ผบ.ร้อย) มอบหมาย ร.ต.ต.อภิสิทธิ์ หงษาวงษ์ ครูตำรวจD.A.R.E.รหัส๑๔๓๐๕ เข้าทำการสอนบทที่ ๓ เรื่อง ม่านควัน
๖. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
-ครูตำรวจD.A.R.E.กองร้อย ตชด.๒๓๕ จำนวน ๑ นาย

  • มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๓ คนชาย ๑๒ คน หญิง ๑๑ คน
Share.