วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23
งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย) รร.บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ

๑. หน่วย : กก.ตชด.๒๓ ร้อย ตชด.๒๓๖
๒. กิจกรรม :โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย)ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
๓. ว/ด/ป : ๑ ธ.ค.๖๕ เวลา .๑๐.๓๐.- ๑๑.๓๐.น.
๔. สถานที่ทำกิจกรรม : นักเรียนชั้น ป.๕. รร.บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ ต.หนองญาติ อ.เมือง จว.นครพนม
๕. รายละเอียดกิจกรรม : พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓ สั่งการ พ.ต.ท.ชิษณุพงศ์ ทองเกื้อ (ผบ.ร้อย) มอบหมายให้ ร.ต.ต.วิรุฒ ตาดำ ครูตำรวจ D.A.R.E.รหัส ๑๔๓๓๑ เข้าทำการสอนบทที่ ๓ เรื่อง ม่วนควัน
๖. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
-ครูตำรวจD.A.R.E.ร้อย ตชด.๒๓๖ จำนวน ๑ นาย

  • มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน.๓๑ คน ชาย ๑๖ คน หญิง ๑๕ คน
Share.