วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23
งานอาชญากรรม

ร้อยตชด.237 ร่วมกับ สน.เรือบ้านแพง (เป็นหน่วยงานหลัก) และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ แถลงข่าวการตรวจยึดกัญชาแห้งอัดแท่ง จำนวน ๔๖๐ กก.

วัน เดือน ปี  : วันที่ 7 ธ.ค. 65

หน่วย         : ร้อย ตชด.237 (มว.ตชด.2373)

ภารกิจ        :  ร่วมกับ สน.เรือบ้านแพง (เป็นหน่วยงานหลัก) และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ แถลงข่าวการตรวจยึดกัญชาแห้งอัดแท่ง จำนวน ๔๖๐ กก. กัญชาแห้งอัดกระสอบ เป็นช่อดอกกัญชาล้วน น้ำหนักรวม ๑๑๐ กก. จำนวนรวม ๕๗๐ กก. และรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง จำนวน ๖ คัน ตรวจยึด วันที่ ๖ ธ.ค.๖๕ เวลา ๐๖.๕๐ น.บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง บ.ดอนแพง หมู่ ๗ ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม สถานที่      : สน.เรือบ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม

Share.