วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23
งานอาชญากรรม

ร้อย ตชด.234 ร่วมจับกุมยาเสพติด(ยาบ้า)และไอซ์ จ.มุกดาหาร

เมื่อ ๗ ธ.ค.๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. พ.ต.ต.เรวัฒ จำปาน ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๔ สั่งการให้ ร.ต.อ.วีระศักดิ์ เสริมพงษ์ศิริ หน.ชุด ชปข.ร้อย ตชด.๒๓๔ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมกันจับกุม ผู้ต้องหา ๒ ราย ดังนี้
ผู้ต้องหาที่ ๑. นายธนากร ขันติยะ อายุ ๓๗ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๘๐/๕ ถนนสุทธิมรรค ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๔๙๙๙๐๐๐๐๙๙๔๕
ผู้ต้องหาที่ ๒. นายอรรณพ หรือเบิร์ด คูสกุล อายุ ๓๖ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๔๖/๖ ถนนสุทธิมรรค ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๔๘๙๙๐๐๐๖๗๖๒๗
ของกลาง ผู้ต้องหาที่ ๑ ดังนี้
๑.) ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ด้านหนึ่งปรากฏตัวอักษร “WY” อีกด้านหนึ่งเรียบ จำนวน ๓๘๙ เม็ด
๒.) ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ชนิดเม็ดสีเขียวด้านหนึ่งปรากฏตัวอักษร Y1 อีกด้านหนึ่งปรากฏตัวอักษร A จำนวน ๒ เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมด ๓๙๑ เม็ด
๓.) อาวุธปืนพกสั้น ออโตเมติก ขนาด ๗.๖๕ มม. ยี่ห้อ WALTHER.PP เลขหมายประจำปืน ๕๓๔๘๗ เครื่องหมายทะเบียน กท๑๗๘๓๒๖ จำนวน ๑ กระบอก พร้อมแม็กกาซีน จำนวน ๑ แม็ก
โดยกล่าวหาว่า “มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑(ยาบ้า)ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
ของกลาง ผู้ต้องหาที่ ๒ ดังนี้
๑.)ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาไอซ์) จำนวน ๙ ห่อ/น้ำหนักประมาณ ๙ กิโลกรัม
๒.)ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ด้านหนึ่งปรากฏตัวอักษร “WY” อีกด้านหนึ่งเรียบ จำนวน ๙๗๕ เม็ด
๓.)ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ชนิดเม็ดสีเขียวด้านหนึ่งปรากฏตัวอักษร Y1 อีกด้านหนึ่งปรากฏตัวอักษร A จำนวน ๘ เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมด ๙๘๓ เม็ด
โดยกล่าวหาว่า “มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑(ยาไอซ์และยาบ้า)ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย อันก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชนอันเป็นการเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป”
สถานที่จับกุม บ้านเลขที่ ๔๖/๖ ถนนสุทธิมรรค ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
จากนั้นได้นำของกลางส่ง พงส.สภ.เมืองมุกดาหาร เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
หมายเหตุ กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร เป็นเจ้าภาพหลัก

Share.