วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมาย บริเวณการจัดงานรวมน้ำใจไทสกล

เมื่อ 161930 ม.ค. 2566 ด.ต.ทองพันธ์ อ่อนไสย และ จ.ส.ต.ฉัตรชัย ทาสีดำ จนท.มว.พท.ร้อย.ตชด.231
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพจังหวัดสกลนคร ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมาย บริเวณการจัดงานรวมน้ำใจไทสกล และบริเวณถนนรอบศาลากลางจังหวัดสกลนคร เพื่อให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันเหตุรุนแรง และอุบัติเหตุ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่เข้าชมงานและร้านค้าเป็นอย่างดี

Share.