วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23
งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

สัมภาษณ์นักเรียนผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 ม.ค. 66 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.23 (กร.) พร้อมคณะกรรมการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และ นางสาวดวงเพชร นาอุดม ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนราชาประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร สัมภาษณ์นักเรียนผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2566 จาก รร./ศกร.ตชด.ในสังกัด กก.ตชด.23 รวม 11 แห่ง มีผู้สมัคร จำนวน 28 ราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ กก.ตชด.23 จำกัด มีคณะครูใหญ่,ครูผู้รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาร่วมดำเนินการ

Share.