พิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช 2566

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกเหล่ากาชาด องค์กรเอกชร และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้วางพุ่มดอกไม้ ในพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ หอประชุมถนอมจันทร์เปล่ง กองกำกับการตำรวจตระเวนชานแดนที่ 23 โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี

Share.