วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23
งานอาชญากรรม

ร้อย ตชด.236 ร่วมตรวจยึด บุหรี่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๓

เมื่อ ๐๖๑๕๔๐ ก.พ.๖๖ พ.ต.ท.ชิษณุพงศ์ ทองเกื้อ ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๖ ได้สั่งการให้ ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ ใสส่อง หน.ชปข.ร้อย ตชด.๒๓๖ พร้อม จนท.มว.ตชด.๒๓๖๒ รวม ๔ นาย ร่วมกับ จนท.ศุลกากรจังหวัดนครพนมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกันตรวจยึด

๑.บุหรี่ต่างประเทศยี่ห้อ JN RED จำนวน ๕๐ แท่ง (ประมาณ ๕๐๐ ซอง)
๒.บุหรี่ต่างประเทศยี่ห้อ JN GREEN จำนวน ๑๒ แท่ง (ประมาณ ๑๒๐ ซอง)

โดยกล่าวหาว่า : เป็นสินค้าที่มีกำเนิดจากต่างประเทศไม่พบว่าได้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้าอย่างถูกต้องและเป็นสินค้าของจำกัดสิ่งของที่ตรวจพบดังกล่าวอันพึงต้องริบตามกฎหมายหรือพิสูจน์ความผิด เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาจมีความผิดตามมาตรา ๒๔๒,๒๔๖ และมาตรา ๒๕๒ ประกอบมาตรา ๑๖๖,๑๖๗ แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐

สถานที่ตรวจยึด บริเวณหน้าห้องน้ำผู้โดยสารขาเข้า ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๓ ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

จึงได้นำของกลางทั้งหมด ส่งด่านศุลกากรจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

Share.