วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23
งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โฆษกแรงงาน นำทีมลงพื้นที่สกลนคร เยี่ยมการฝึกอาชีพ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ

วันที่ 5 เมษายน 2566 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมด้วย นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ และออกหน่วยบริการด้านแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผกก.ตชด.23 พ.ต.ต.กำจัด ผาใต้ ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หมู่ที่ 9 ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

นางเธียรรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีอาชีพ มีงานทำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานบูรณาการทำงานร่วมกันในการนำบริการด้านแรงงานมาให้บริการในจังหวัดที่มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ จำนวน 40 จังหวัด ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 19 จังหวัด ในส่วนของจังหวัดสกลนครในวันนี้ มีสำนักงานแรงงานจังหวัด สาธิตการประกอบอาชีพทำขนมข้าวแต๋น การให้บริการด้านแรงงาน ให้คำปรึกษาการขอรับสิทธิประโยชน์แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สาธิตการประกอบอาชีพอิสระผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม การให้บริการแนะแนวอาชีพ การให้บริการจัดหางาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมตู้อบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฮบริด ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านเชิงดอย สาธิตการประกอบอาชีพช่างตัดผมและการให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ซึ่งหลักสูตรที่คัดเลือกนำมาฝึกอบรมนั้นเป็นความต้องการของคนในพื้นที่ เพราะเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาการฝึกไม่นาน ฝึกจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันที อีกทั้ง
มีวัตถุดิบอยู่ในท้องถิ่น นอกจากการสอนทักษะฝีมือแล้ว ยังมีการสอนให้คิดต้นทุน การหาตลาดด้วย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ให้คำปรึกษา แนะนำกฎหมายแก่แรงงานนอกระบบ โครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากโรงพยาบาลสกลนคร การรับสมัครและชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 และมอบของรางวัล แจกไอศกรีมแก่เด็กนักเรียนด้วย 

โอกาสเดียวกันนี้ นางเธียรรัตน์ และคณะ ยังได้ร่วมส่งมอบพื้นที่ปูกระเบื้องซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบอาหารของโรงเรียนจากผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของอื่น ๆ จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายด้านแรงงานจังหวัดสกลนครให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอีกด้วย

ด้าน พ.ต.ต.กำจัด ผาใต้ ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ กล่าวว่า สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ ปัจจุบันมีนักเรียน 242 คน ชาย 112 คน หญิง 130 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันนี้ขอขอบคุณกระทรวงแรงงานที่ได้นำโครงการฝึกอาชีพ และนำบริการด้านแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มาให้บริการกับตำรวจตระเวนชายแดนและชาวบ้านในชุมชนถึงที่ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีทำให้ตำรวจตระเวนชายแดนและชาวบ้านในชุมชนได้พัฒนาและเพิ่มทักษะของตนเอง อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้อีกทางหนึ่งด้วย

Share.