วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23
ข่าวประชาสัมพันธ์

กก.ตชด.23 ช่วยเหลือประชาชนจากภัยแล้ง

ศปง.ฯ ห้วยบางทราย ช่วยเหลือประชาชนจากภัยแล้ง วันนี้ ร.ต.อ.อัครพนธ์ ขันติยู หน.ฝอ.ศปง.ฯ มอบหมายให้ ด.ต.ปราโมทย์ ทุมเพ็ง พร้อมกำลังพลรวม 2 นาย ออกแจกจ่ายน้ำ ช่วยเหลือประชาชน บ .เเก่งนาง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ที่ประสบภัยแล้ง ขาดน้ำเพื่อการอุปโภค

Share.