วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23
ข่าวประชาสัมพันธ์

“เทิดทูน จงรักภักดี

พัฒนางานตำรวจในทุกมิติ

เป็นตำรวจของประชาชน

มีมาตรฐานสากล

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ขวัญกำลังใจ ศักดิ์ศรี สวัสดิการ

ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี”

คติการทำงานของ “พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล” ในฐานะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

#พิทักษ์1

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

#Royalthaipolice

บาร์ใหม่ – 56
Share.