วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23
งานอาชญากรรม

การฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสืบสวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของชุดปราบปรามยาเสพติด

เมื่อ 6 ก.พ.67 ที่หอประชุมถนอมจันทร์เปล่ง กก.ตชด.23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ อ.เมือง จ.สกลนคร พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสืบสวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.23 ที่ปฏิบัติหน้าที่ชุด ชปข. ศป.ปส. กก.ตชด.23 และ ร้อย ตชด.234 -237 รวม 50 นาย โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก บก.สส.ภาค 4, ปปส.ภาค 4 และ บก.ปส.2 บช.ปส. ซึ่ง พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผกก.ตชด.23 ต้องการให้ข้าราชการตำรวจ ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการสืบสวนสอบสวน เพื่อนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไป

Share.