ศป.ปส.กก.ตชด.23 จับกุมยาเสพติด(ยาบ้า) อ.นาหว้า จ.นครพนม

๑.เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๑๐น. ๒.สถานที่เกิดเหตุ :บริเวณกระท่อมนาทางทิศตระวันออกของ บ.ดอนแดง ม.๕ ต.บ้านเสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม ๓.ผู้ทำการจับกุม/ตรวจยึด : ร.ต.อ.อุทัย  ดอกบัว  พร้อมพวกรวม ๑๐ นาย

Share.
Read more

มว.ตชด.๒๓๗๓ อ.บ้านแพง จ.นครพนม ลาดตระเวนพื้นที่ พบการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

๑. หน่วย : มว.ตชด.๒๓๗๓ ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม          ๒. ภารกิจ : ลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่รับผิดชอบ     ๓. ว/ด/ป. :  ๑๕ ธ.ค.๖๕       ๔.

Share.
Read more

ศป.ปส.กก.ตชด.23 จับกุมยาเสพติด จ.สกลนคร

๑.เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ๒.สถานที่เกิดเหตุ :บริเวณบ้านเลขที่ ๑๖๓ บ.ท่าวัด ม.๙ ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ๓.ผู้ทำการจับกุม/ตรวจยึด : ร.ต.อ.อุทัย  ดอกบัว  พร้อมพวกรวม

Share.
Read more

ร้อย ตชด.236 ร่วมตรวจยึด ไก่ 190 ตัว

เมื่อ ๑๓๑๑๔๐ ธ.ค.๖๕ พ.ต.ท.ชิษณุพงศ์ ทองเกื้อ  ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๖ ได้สั่งการให้  ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ ใสส่อง หน.ชปข.ร้อย ตชด.๒๓๖ พร้อมพวกรวม ๘ นาย ร่วมกับ หน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันตรวจยึด พร้อมด้วยของกลาง: ไก่มีชีวิต (สัตว์ปีกต้องห้ามให้มีการขนส่งออกไปนอกราชอาณาจักร)

Share.
Read more

ร้อยตชด.237 ร่วมกับ สน.เรือบ้านแพง (เป็นหน่วยงานหลัก) และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ แถลงข่าวการตรวจยึดกัญชาแห้งอัดแท่ง จำนวน ๔๖๐ กก.

วัน เดือน ปี  : วันที่ 7 ธ.ค. 65 หน่วย         : ร้อย ตชด.237 (มว.ตชด.2373) ภารกิจ        :  ร่วมกับ สน.เรือบ้านแพง (เป็นหน่วยงานหลัก) และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ แถลงข่าวการตรวจยึดกัญชาแห้งอัดแท่ง

Share.
Read more

ร้อย ตชด.236 ร่วมจับกุมยาเสพติด(ยาบ้า) 42000 เม็ด จ.ยโสธร

เมื่อ ๐๖๑๓๐๐ ธ.ค.๖๕ ร.ต.อ สมควร เบ็ญจมาตร รอง ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๖ (๑)/รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๖ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ ใสส่อง หน.ชปข.ร้อย ตชด.๒๓๖ สั่งการให้ ด.ต.กรีฑา ศรีแพง จนท.ชปข.ร้อย ตชด.๒๓๖ร่วมกับ

Share.
Read more

ร้อย ตชด.234 ร่วมจับกุมยาเสพติด(ยาบ้า)และไอซ์ จ.มุกดาหาร

เมื่อ ๗ ธ.ค.๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น. พ.ต.ต.เรวัฒ จำปาน ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๔ สั่งการให้ ร.ต.อ.วีระศักดิ์ เสริมพงษ์ศิริ หน.ชุด ชปข.ร้อย ตชด.๒๓๔ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Share.
Read more

ร้อย ตชด.236,237 จับกุมยาเสพติด(ยาบ้า) 454 เม็ด อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

เมื่อ ๐๑๑๘๔๕ ธ.ค.๖๕ พ.ต.ท.เฉลิมชัย ศรีทอง ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๗ ได้สั่งการให้ ร.ต.อ.สิงห์หา ภูธรรมะ หน.ชปข.ร้อย ตชด.๒๓๗ นำ กพ.ร่วมกับ ชปข.ร้อย ตชด.๒๓๖ (หน่วยปฏิบัติหลัก)จับกุมนาย วิชัย สุขวิพัฒน์ ๑๗

Share.
Read more

ร้อย ตชด.236 จับกุมยาเสพติด(ยาบ้า) จ.นครพนม

เมื่อ ๐๑๒๒๓๐ ธ.ค.๖๕ พ.ต.ท.ชิษณุพงศ์ ทองเกื้อ  ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๖ ได้สั่งการให้  ร.ต.อ.ยุทธพงศ์ ใสส่อง หน.ชปข.ร้อย ตชด.๒๓๖ พร้อมพวกรวม ๘ นาย(หน่วยปฏิบัติหลัก) ร่วมกับ หน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกันจับกุม นาย มนูญหรือนูน

Share.
Read more