วันจันทร์, ธันวาคม 4, 2023
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับรายการวัน เดือน ปีที่ดำเนินการ ดาวน์โหลด
๑.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓๑๓ พ.ย.๖๓ 
๒.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๑๕ ธ.ค.๖๓
๓.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓๘ ม.ค.๖๔ 
๔.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม ๒๕๖๔๘ ก.พ.๖๔ 
๕.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔๙ มี.ค.๖๔ 
๖.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม ๒๕๖๔๘ เม.ย.๖๔
๗.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน ๒๕๖๔๑๑ พ.ค.๖๔
๘.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔๙ มิ.ย.๖๔
๙.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔๙ ก.ค.๖๔
๑๐.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
๑๑.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
๑๒.รายงานงบทดลองหน่ายเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน ๒๕๖๔๑๔ ต.ค.๖๔

Share.