ต้อนรับกำลังพลกลับจากปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อ 021500 ต.ค.65 พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ท.อนุรักษ์ เสนามาตย์ รอง ผกก.ตชด.23 เป็นผู้แทนต้อนรับกำลังพลที่เดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมถนอมจันทร์เปล่ง กก.ตชด.23 อ.เมือง จว.สกลนคร ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลที่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยเข้มแข็งจนภารกิจสำเร็จตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ขอให้เดินทางกลับต้นสังกัดด้วยความปลอดภัย