วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23
งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

คณะ ผศ.ดร.นพดล กองศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร เก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ รร.ตชด.ในพื้นที่ชายขอบ

5 ตุลาคม 2565 พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด23 มอบหมายให้ ร.ต.อ.คุณพัฒน์ อุปชา รอง ผบ.ร้อย ตชด.232 นำคณะ ผศ.ดร.นพดล กองศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) พร้อมคณะผู้บริหารและอาจารย์ปราโมทย์ ศรีเพชร ในคณะทำงานด้านการศึกษาคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี จัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ รร.ตชด.ในพื้นที่ชายขอบ 4 แห่ง ประกอบด้วย รร.ตชด.ชูทิศวิทยา ,รร.ตชด.บ.หาดทรายเพ ,ศกร.ตชด.บ.นากระเสริม และ ศกร.ตชด.บ.ปากห้วยม่วง สำหรับการดำเนินกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน และออกค่ายวิชาการแบบบูรณาการจากโรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) สู่โรงเรียน ตชด. ทั้งในรูปแบบออนไลน์และลงพื้นที่การปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพครู ตชด.ให้เป็นครูมืออาชีพ

Share.