วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23
งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย) รร.เทศบาล๑”เชิงชุมประชานุกูล”

๑. หน่วย : กก.ตชด.๒๓/กองร้อย ตชด.๒๓๒
๒. กิจกรรม :โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย)ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕
๓. ว/ด/ป : ๑ ธ.ค.๖๕ เวลา ๑๐.๓๐- ๑๑.๓๐ น.
๔. สถานที่ทำกิจกรรม : นักเรียนชั้น ป.๕/๓
รร.เทศบาล๑”เชิงชุมประชานุกูล”
๕. รายละเอียดกิจกรรม : พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓ สั่งการให้ พ.ต.ท.สมบัติ สิตวงศ์(ผบ.ร้อย ตชด.๒๓๒) มอบหมาย ร.ต.ต.ณัฐศ์ธนันท์ โกษาแสง ครูตำรวจD.A.R.E.รหัส.๑๒๘๑๗ เข้าทำการสอนบทที่ ๒ เรื่อง บุหรี่
๖. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
-ครูตำรวจD.A.R.E.กองร้อย ตชด.๒๓๒ จำนวน ๑ นาย

  • มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๖ คน
Share.