วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23
งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย) รร.ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว

๑. หน่วย : กก.ตชด.๒๓/กองร้อย ตชด.๒๓๗
๒. กิจกรรม :โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย)ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕
๓. ว/ด/ป : ๒ธ.ค.๖๕ เวลา ๑๔.๐๐- ๑๖.๐๐ น.
๔. สถานที่ทำกิจกรรม : นักเรียนชั้น ป.๕/๑และป.๕/๒
รร.ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
๕. รายละเอียดกิจกรรม : พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓ สั่งการให้ พ.ต.ท.เฉลิมชัย ศรีทอง ผบ.ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๗ มอบหมายให้ ร.ต.ต.สมจิตร์ แพงแสน รอง สว.(ป)กก.ตชด. ๒๓/ครูตำรวจD.A.R.E.รหัส.๒๒๙๒๓ เข้าทำการสอนบทที่ ๓ รื่อง ม่านควัน
๖. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
-ครูตำรวจD.A.R.E.กองร้อย ตชด.๒๓๗ จำนวน ๑ นาย
-ครูประจำชั้น ๒ คน

  • มีนักเรียน ชั้น ป.๕/๑ และป.๕./๒ จำนวน ๒ ห้องเรียน ข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๖ คน ชาย ๑๕คนหญิง ๒๑ คน ดังนี้
    ๑) เข้าสอนเวลา ๑๔.๐๐ น.-๑๕.๐๐น. ห้องเรียนชั้น ป.๕/๑ นักเรียน ๑๘คน(ช.๘ ,ญ.๑๐)ห้องเรียน ชั้น ป.๕/๒ นักเรียน ๑๘ คน ( ช.๗,ญ.๑๑)
    ๒) เข้าสอนเวลา ๑๕.๐๐น.-๑๖.๐๐ น. ห้องเรียนชั้น ป.๕/๒ นักเรียน ๑๘ คน(ช.๗,ญ.๑๑)
Share.