วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีส่ง-รับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาในตำแหน่ง ผกก.ตชด.๒๓

เมื่อ ๑ ก.พ.๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. กก.ตชด.๒๓ ได้จัดพิธี รับ-ส่ง มอบหน้าที่และการบังคับบัญชาในตำแหน่ง ผกก.ตชด.๒๓ ระหว่าง พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ กับ พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผกก.ตชด.๒๓ ณ บริเวณลานรวมพลหน้าอาคารที่ทำการ กก.ตชด.๒๓ อ.เมือง จว.สกลนคร โดยมี รอง ผกก.ฯ ,สว.ฯ ,ผบ.ร้อย และข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมแสดงความยินดี และร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดย พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ คนใหม่กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาดำรงตำแหน่ง ผกก.ตชด.๒๓ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าท่าน รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ ได้บริหารหน่วยงานแห่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง จนเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา และเป็นที่รักของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะได้ยึดเป็นแนวทางต่อไป และให้คำมั่นว่าจะทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และกำลังสติปัญญา ปกครองและบริหาร กก.ตชด.๒๓ ให้เป็นหน่วยงานที่มีความรัก ความสามัคคีของคนในหน่วย ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นมีอาชีพ เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกประชาชนสืบไป

Share.