วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23
งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ผบช.ตชด. ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของ รร.ตชด.บ้านนาสามัคคี อ.นาทม จ.นครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์)

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) ใน รร.ตชด.สังกัด กก.ตชด.23 ณ รร.ตชด.บ้านนาสามัคคี อ.นาทม จ.นครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) โดยมี พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด. ,พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต รอง ผบช.ตชด., พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2, พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ดาตะนันทน์ รอง ผบก.อก.ฯ ,พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ,พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค 2, พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผกก.ตชด. 23 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ,หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ,คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน ร่วมเฝ้ารับเสด็จพร้อมคณะ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Share.