วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23
งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

รางวัลสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนขอแสดงความยินดีกับ ดาบตำรวจหญิง จุฑาภรณ์ เคียนเขา ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จากศิษย์เก่า มุ่งมั่นพัฒนาตนเองจนสอบเป็นครุทายาท ปัจจุบันทำหน้าที่ครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง แหล่งบ่มเพาะความรู้ในปฐมวัย

ดาบตำรวจหญิง จุฑาภรณ์ เคียนเขา กล่าวว่า “ตั้งปฏิภาณกับตัวเองไว้แล้วว่าจะกลับมาพัฒนา ทั้งด้านการศึกษา ความเป็นอยู่ อาชีพ ความมั่นคงต่างๆ เท่าที่จะทำได้ ได้ดูแลทุกข์สุขของลูกศิษย์ ได้ทำหน้าที่ของตำรวจรับใช้ประชาชน

Share.