วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23
ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ในสังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓

ดาวน์โหลดประกาศฉบับนี้

Share.