โครงการอบรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสารวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ให้แก่ ครู รร.ตชด.

ในการนี้มี พล.ต.ท.วิชิต ปักษา อดีต ผบช.ตชด. , พล.ต.ต.สมเดช จิตวัฒนะสกุล อดีตผบก.อก.บช.ตชด. ร่วมสังเกตการณ์และให้คำแนะนำในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดล้องตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ฯ ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา Share.

Share.
Read more

คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตรวจเยี่ยมโรงเรียนการท่าฯ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 , พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.23 พร้อมด้วย ผบ.ร้อย.ตชด.232 ,รอง ผบ.ร้อย ตชด.232 ,นายตำรวจนิเทศ ,ครูใหญ่ รร.ตชด.การท่า

Share.
Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการตลาดออนไลน์ของครู นักเรียน และประชาชน และยกระดับการตลาดในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด กก.ตชด.23

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการตลาดออนไลน์ของครู นักเรียน และประชาชน และยกระดับการตลาดในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด กก.ตชด.23 กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 9 – 10

Share.
Read more

โครงการร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง กก.ตชด.23 และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565 โครงการความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง กก.ตชด.23 และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จัดทำโครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิต สู่ความเป็นเลิศ และโครงการสนับสนุนสื่อวิดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งนี้เพื่อให้การสนับสนุนมีส่วนเสริมในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น โดย กก.ตชด.23 ได้ส่งบุคลากรการศึกษาจาก

Share.
Read more

ปฐมนิเทศ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฯ

เมื่อ 280900- 281620 พค. 2565 พ.ต.ท.สมบัติ สิตวงศ์ ผบ.ร้อย ตชด.232 , นายตำรวจนิเทศ, เจ้าหน้าที่งานการศึกษา (ร้อย ตชด.232), ครู รร.ตชด.ในสังกัดฯ และ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565

Share.
Read more

ประชุมเพื่อมอบนโยบายแนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 ,พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจรอง ผกก.ฯ (กร) ,ผบ.ร้อย ตชด.232,นายตำรวจนิเทศ ได้ประชุมครูใหญ่,ครูผู้สอน ,บุคลากรการศึกษา รร./ศกร.ตชด. ในสังกัด

Share.
Read more

ตรวจเยี่ยม รร.ตชด. เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษาใหม่

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 ,พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.23 (กร.) ,ผู้แทนสำนักงานทางหลวงชนบทอำเภอศรีสงคราม พร้อมด้วย ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 232 และนายตำรวจนิเทศ ออกตรวจเยี่ยมและติดตาม รร./ศกร.ตชด. ในพื้นที่จังหวัดนครนพม

Share.
Read more

โครงการสัมมนาครูใหญ่ประจำปี 2565 ( ระดับ บก.ตชด.ภาค 2 )

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรชัยวิวัฒน์ ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาครูใหญ่ระดับ บก.ตชด.ภาค 2 มีระยะเวลาการประชุม จำนวน 2 วัน ( 19-20

Share.
Read more

เก็บบันทึกภาพและวีดิทัศน์โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

เรียน ผู้บังคับบัญชา หน่วย : รร./ศกร.ตชด.สังกัด กก.ตชด.23 สถานที่ทำกิจกรรม : ที่ตั้ง รร./ศกร.ตชด. การท่าฯ และ ศกร.ตชด.ใต้ร่มพระบารมี ฯ วันที่ 4 เม.ย. 2565 อาจารย์อำนาจ มณฑาทอง

Share.
Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสังคมศึกษา การใช้สื่อการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ( PBL in disruptive education ) รุ่นที่ 2

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.09 น. พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู รอง ผกก.ตชด.23 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการสังคมศึกษา โดยใช้นวัตกรรมการใช้ปัญหาเป็นฐาน รวมถึงการใช้สื่อการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ( PBL in disruptive education

Share.
Read more