วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  23

จิตอาสาพระราชทาน

จิตอาสาพระราชทาน

ผกก.ตชด.23 นำกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.23 ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณสระน้ำ กก.ตชด.23 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับภูมิทัศน์สวยงาม

เมื่อ 10 พ.ค.66 พ.ต.

Share.
Read More
จิตอาสาพระราชทาน

ผกก.ตชด.23 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.23 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “โครงการ จังหวัดสกลนคร และจิตอาสา ร่วมใจป้องกันแก้ไขปัญหาแล้งอุทกภัย”

กก.ตชด.23 ร่วมกิจกรร

Share.
Read More
จิตอาสาพระราชทาน

กก.ตชด.23 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กก.ตชด.23 จัดกิจกรรม

Share.
Read More
จิตอาสาพระราชทาน

ผกก.ตชด.23 นำกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.23 ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณคลังอาวุธ กก.ตชด.23 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และป้องกันอุบัติภัย

ผกก.ตชด.23 นำกำลังพล

Share.
Read More