จิตอาสาพัฒนา พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร ปภ. 94

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 จิตอาสา 904 รหัส 3ก-364 ,พ.ต.ท.อนุรักษ์ เสนามาตย์ รอง ผกก.ตชด.23 จิตอาสา

Share.
Read more

จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

เมื่อ 13 ต.ค.65 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 สั่งการให้ พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.จอส.,กร.ฯ พร้อมด้วย ด.ต.ธรณ์ธันย์ สุวรรณชลา ผปง.จอส.จ.สกลนคร เดินทางไปยังชุมชนสระพังทอง ถ.เรืองสวัสดิ์ ต.ธาตุเชิงชุม

Share.
Read more

จิตอาสา กก.ตชด.23 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

เมื่อ 13 ต.ค.65 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ พ.ต.ท.อนุรักษ์ เสนามาตย์ รอง ผกก.ตชด.23, พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.จอส.,กร.ฯ และจิตอาสา 904 ในสังกัด

Share.
Read more

จิตอาสาพัฒนา วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงธัญณภัสร์ จิตตะยโศธร เบเกอร์ รอง สว.กก.ตชด.23 จิตอาสา 904

Share.
Read more

จิตอาสาพัฒนาหนองหารเพื่อกำจัดผักตบชวา

วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๕ เวลา 07.30 น.-12.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓ มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิงธัญณภัสร์ จิตตะยโศธร เบเกอร์ รอง สว.กก.ตชด.๒๓ นำข้าราชการ ตชด.จิตอาสาในสังกัด ร่วมโครงการ

Share.
Read more

จิตอาสาพัฒนา โครงการ “ชาวสกลนคร รักหนองหาร”

วันที่ : 31 สิงหาคา พ.ศ.2565 เวลา 08.00 – 12.00 น.พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ ร.ต.อ.ปรีชา จูมแพง รอง สว.จอส.,กร.ฯ จิตอาสา 904 รหัส

Share.
Read more

จิตอาสาพัฒนา โครงการ “ชาวสกลนคร รักหนองหาร”

วันที่ 23 สิงหาคา พ.ศ.2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 จิตอาสา 904 รหัส 3ก364 .พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.จอส.,กร.ฯ จิตอาสา

Share.
Read more

รื้อถอนซากบ้าน ซึ่งเกิดจากเพลิงไหม้

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 65 พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 สั่งการให้ พ.ต.ต.หญิงดวงกมล สรไกร สว.จอส.ฯ และ จิตอาสา 904 ในสังกัด นำกำลังพลจิตอาสา รวม 15 นาย ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่

Share.
Read more

จิตอาสาพัฒนา (จิตอาสาพระราชทาน “วันแม่แห่งชาติ” พื้นที่รอบเขตพระราชฐาน )

12 ส.ค. 65 เวลา 09.00 – 15.00 น.พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 พร้อมด้วย จิตอาสา904 ของหน่วย นำกำลังพลจิตอาสา กก.ตชด.23 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน รอบเขตพระราชฐาน พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Share.
Read more

จิตอาสาพัฒนา โครงการอบรมเครือข่าย “เด็กและเยาวชนก่อการดี”

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น.พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 มอบหมายให้ร.ต.อ.หญิง ธัญณภัสร์ จิตตะยโศธร เบเกอร์ รอง สว.กก.ตชด.23 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการอบรมเครือข่าย “เด็กและเยาวชนก่อการดี” พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน (รุ่นที่

Share.
Read more