วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23
งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ประชุมงาน รร.ตชด. (ด้านสาธารณสุข) ตามแผน กพด.

 1. หน่วย : กก.ตชด.23
 2. กิจกรรม : งาน รร.ตชด. (ด้านสาธารณสุข) ตามแผน กพด.
 3. วัน/เดือน/ปี : 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.
 4. สถานที่ : ห้องประชุม กก.ตขด.23 และ รร.ตชด.ในสังกัดประชุมออนไลน์
 5. รายละเอียด : พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 ,พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ รอง ผกก.ตชด.23 (กร.) ,พร้อมด้วย พ.ต.ท.สมบัติ สิตวงศ์ ผบ.ร้อย ตชด.232, ร.ต.อ.คุณพัฒน์ อุปชา รอง ผบ.ร้อย ตชด.232 , พ.ต.ต.อภิพงษ์ พรมเอี่ยม นายตำรวจนิเทศ, ให้การต้อนรับ และรับมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด -19 จากนายแพทย์กฤษฎา ศิริชัยสิทธิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ( ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยเขต 8 อุดรธานี พร้อมคณะในโอกาสเดินทางมาประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน วัยรุ่น โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม กก.ตชด.23 ในการนี้มีการเชื่อมต่อสัญญาณประชุมผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และนครพนม พร้อมด้วย ครูใหญ่ และครูพยาบาล รร.ตชด./ศกร.ตชด.ในสังกัด กก.ตชด.23 ทั้ง 11 แห่ง ประเด็นเนื้อหาในการประชุม ประกอบด้วย
  1) นโยบายและแนวทางการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนของ รร.ตชด.
  2) แนวทางการดำเนินงานอนามัยวัยเรียนโรงเรียน กพด.
 6. แนวทางการดำเนินงานอนามัยเด็กปฐมวัย
 7. แนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงเรียน
Share.